Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Flukas, Die Flukas, The Flukas, Flukovic...

Moderatoriai: PauZak, Jurgis, Komiksų mafija

Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė Jurgis » 2008-01-04 15:19:20

Musiuko Fluko nuotykiai 2 (scenatrijus/puslapiai)

Paveikslėlis virshelio autorius: Rorkas
alt. viršelis - malakasosas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: DEMESIO :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

prashome visu autoriu, kurie yra nupieshe kazkuriai scenai puslapi/ius bet mato jog nera nuorodos kuo greiciau parashyti komentara su scena (jos nr.) ir nuoroda i paveiksleli (puslapiu 'uploadinimui' galit naudoti shiuo metu puikaiusiai veikianti www.picoodle.com)

zalia - scenos kurios supieshtos. su jomis viskas tvarkoje
juoda - scenos kurios laukia savo dailininku
raudona - scenos kurios buvo supieshtos taciau nebeturi nuorodu i iliustruotus puslapius (malakasosas ir lemoon, prashom atsiliepti!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCENARIJUS

1. (gražūs gamtos vaizdai, tolumoje juodoja grėsmingai ir nuodingai atrodantys miesto kontūrai, į viršų kylą juodi dūmai).

Nuo vienos, mūsų miestelio pakraštyje esančios kalvos toliuose galima pamatyti stūksantį tamsų, didžiulio dūmų debesies apgaubtą miestą. Suaugusieji vadino jį narkomanų miestu bet apie jį kalbėti vengė, tad mums liko tik spėlioti, kas tai per miestas, kas jame vyksta, kokie žmonės ten gyvena.

Vieną dieną, netikėtai, mes gavome galimybę ne tik sužinoti atsakymus į šiuos klausimus, bet ir pamatyti viską savo akimis.


http://img512.imageshack.us/img512/4943/flukasuy6.jpg Jurgis

2. (ligoninės palata)

Flukas lėtai atmerkė vieną akį – aplinkui buvo viskas balta. Jis lėtai pasuko galvą ir pamatė šalia jo lovos sėdinčią mama besikalbančią su sesele.
- Mam, aš niekada, niekada nevartosiu narkotikų. Ir visada, visada klausysiu vyresnių.
- Flukai, tu atsigavai! – sušuko mama.

- Taip, - atsakė nedrąsiai musiukas.
- Brangusis mano vaikelį, kaip tai galėjo atsitikti?
- Supranti mam, tai buvo graži diena, ir mes su klase iš keliavom į narkomanų miestą...


http://img56.imageshack.us/img56/6452/psl2cn2.jpg lemoon

3. (mokyklos kiemas, kieme stovi autobusas, vaikai bėgantys į autobusą)

- Vaikai, šiandien keliausime į Narkomanų miestą, – pareiškė auklėtoja.- Todėl bėkite užsiimti savo vietas autobuse.


http://img262.imageshack.us/img262/161/img0001kl8.jpg JTPedcsakas

4. (autobuso vidus, autobuso važiavimas keliu)

Visiems sulipus ir autobusui pajudėjus auklėtoja tęsė:
- Norėdami išmokyti jus priimti teisingus sprendimus ir sveikai gyventi, pirmiausiai turime parodyti, kas atsitinka, jeigu jūs būnate blogi ir elgiatės nedorai. Todėl ir buvo sumanyta ši kelionė į Narkomanų miestą. Daugiau jums papasakos mūsų gidas.
Gidas pradėjo savo kalbą:
- Sveiki vaikai, kol važiuojam, pradėsiu jums pasakoti narkomanų miesto istoriją.
Ir autobusui dardant per tuščius, akmenuotus laukus gidas pradėjo pasakojimą:
Seniai, seniai, gyvenimas Vabalijoje buvo visai kitoks. Ne visi vabalai norėjo gyventi taip sveikai kaip dabar ir dėl to kentėjo aplinkiniai. Naktimis būdavo baisu išeiti į miestą, nes būriai narkomanų tykodavo vargšų piliečių ir juos apiplėšinėdavo, tam kad ryte galėtų nusipirkti naują narkotikų dozę. Tačiau vieną dieną buvo nuspręsta izoliuoti pavojų nuo nekaltų gyventojų. Tam buvo pastatytas didžiulis naujas miestas, aptvertas aukšta tvora, kurią saugojo policininkai jonvabaliai. Visi sugauti narkomanai būdavo iškeldinami gyventi į naująjį miestą.
- Ar todėl miestas ir buvo pavadintas Narkomanų miestu? – staiga paklausė pats nedrąsiausias Fluko draugas.
- Taip. Iš pradžių jis turėjo kitokį pavadinimą, tačiau dabar jo jau niekas nebeprisimena.
Iš tiesų, kaip paaiškėjo narkomanai buvo nevienintelė problema ir sveikai bei saugiai nusiteikę gyventi vabalai į narkomanų miestą taip pat iš keldino alkoholikus bei rūkorius.
Nuo to laiko kai rūkoriai išsikraustė į Narkomanų miestą jis visas paskendo dūmuose. Net pačią šviesiausią dieną atrodo lyg vaikščiotum po tankų rūką. Tačiau visi kiti Vabalyjos gyventojai tapo sveikesni ir jų gyvenimo trukmė žymiai pailgėjo.


http://img19.picoodle.com/img/img19/3/1 ... c220c8.jpg malakasosas

5. (kelias į miestą)

Miestas buvo jau visai arti, tai pamates gidas pasakė:
- Štai pažvelkite į priekį mes jau greitai atvyksime į ekskursijos vietą. Tačiau prieš į važiuodami į Narkomanų miestą, jūs visi privalote užsidėti dujokaukes, kurias rasite šalia savo kėdžių.

http://www.ipix.lt/images/15262330.jpg ZAK :!: :?: :!:

6. (miesto vartai, miesto aikštelė)

Autobusui privažiavus prie miesto, jonvabaliai atvėrė vartus, o pravažiavus vėl juos užvėrė.
Autobusas sustojo aikštelėje iš karto už vartų prie policijos pastato.
Autobusui sustojus visi išlipo.
-Visi išsirikiuokite po du ir susiskaičiuokite, - sukomandavo auklėtoja. - O tu Flukai, ateik duosi ranką man, praėjusį kartą, jau pridarei problemų, nenoriu, kad jų būtų šįkart.

http://img174.imageshack.us/img174/6118/mflukasnv7.jpg Jurgis

7.
- Vienas.
- Du.
<...>
- Aštuoni.
- Aš devintas, - pasakė Flukas.
Vaikams išsikariavus visi patraukė į miestą.

http://img212.imageshack.us/img212/2369 ... kosye2.jpg Luk

8. (miesto gatvės, purvimos ir šiukšlinos, fone aiškiai matosi, kaip kažkoks vabalas stebi vaikus)

- Dabar mes einame, pagrindine miesto gatve, - pasakojo gidas.
- Turbūt ateityje reiktų uždrausti ekskursijas į Narkomanų miestą. – sušnibždėjo Fluko mama.
- Ne, mam, - paprieštaravo musiukas. – Kaip kitaip mes vaikai sužinosime, kas yra blogis ir ko reikia saugotis?
- Ar tikrai jau ten kažką tokio galima pamatyti?
- Na... Neižinau, mes matėm apsikabinusius vabalus sėdinčius baloje rankose laikančius kažkokiu butelius ir dainuojančius. Jie atrodė laimingi.

http://music1topas.puslapiai.lt/Flukas/flukas%202_7.PNG malakasosas :!: :?: :!:

9. (vaikai apstoję svaigalų kioską, aplink voliojasi nusvaigę narkomanai)

Po to mes apžiūrėjom svaigalų kioską...

- Vaikai, neužsistovėkite taip ilgai prie kiosko, eime toliau.


http://img03.picoodle.com/img/img03/3/1 ... 095e8e.png malakasosas

10. (gatvė, fone kioskas, fone matosi, kaip kažkoks vabalas stebi vaikus)

- Priekyje mes pamatysime didžiausią cigarečių parduotuvę Vabalijoje. Vaikai neatsilikite, - pasakė gidas ir atsisukęs atgal sustojo. Vienas vaikas ėjo be poros. – Ar kažko trūksta?
Vaikai apsidairė ir atsakė:
- Edžio.
Išsigandęs gidas nuskubėjo atgal link rūkalų kiosko. Auklėtoja paleido Fluko ranką ir taip pat nubėgo link kiosko. Visi vaikai nusekė paskui auklėtoją, tik musiukas vienas liko stovėti. Apsidairęs jis pamatė, kiek toliau skersgatvyje stovinčius du vaikus. Jie rankose laikė kažkokius ilgus daiktus, rodos suvyniotus laikraščius, tačiau kai prisidėdavo prie burnos išpūsdavo baltus dūmus .
„Jie kuria rūką“ – pamanė Flukas. – „Aš irgi norėčiau turėti tokių specialių galių“.


http://img209.imageshack.us/img209/6847/flukas02ag0.jpg lemoon

11. (skersgatvis)

Musiukas priėjęs prie jų pasisveikino:
- Sveiki.
Tačiau vietoj atsakymo išgirdo tik juoką.
- Ko jūs juokiatės? – nesuprato Flukas.
- Todėl, kad tu klounas, - atsakė vienas.
- Mėšlo krūva, - pritarė jam antras.
- Aš ne klounas, - paprieštaravo musiukas.
- Tik klounai vaikšto su dujokaukėmis. Kiekviena dieną čia atvažiuoja žioplių pažiūrėti į mus. Jie mano, kad mes esame nuskriausti ir taip gyventi nereikėtų. Tačiau iš tiesų, jie patys ir yra vargšai, gyvena suvaržyti gausybės taisyklių savo pasaulyje. O mes čia esam laisvi.
- Aš ne klounas. Atėmiau dujokaukę iš klouno,. – nepasidavė Flukas.
- Tikrai? Aš tavęs kažkaip neprisimenu. Nusiimk tą kvailystę ir įtrauk su mumis chumbavamba dūmo.
Musiukas nusiėmė dujokaukę ir įkvėpė. Stipri smarvė užspaudė jo plaučius, akyse visas vaizdas papilkėjo, o galva pradėjo suktis. Flukas pradėjo stipriai kosėti. Tai matydami vietiniai pradėjo dar stipriau juoktis.
- Klausyk, bičiuli, imk šitas dvi tabletes ir sučiulpk. Pasijusi žymiai geriau, - pasakė pirmasis ir ištiesė ranką. Joje gulėjo dvi ryškių spalvų tabletės. Musiukas jas paėmė ir pradėjo čiulpti. Jos buvo keisto skonio. O jas čiulpiant iš tiesų pasidarė geriau. Rūkas tarsi išnyko, spalvos visos pasidarė ryškesnės.


http://img19.picoodle.com/img/img19/3/1 ... b6d2ad.gif malakasosas

12. (Musiuko kliedesiai prie kanalizacijos šulinio, iš kanalizacijos kyla nuodingi dūmai)
- Aš skrendu! – sušuko Flukas ir pradėjo ropoti keturiomis. – Viskas aplinkui taip ryšku! Visas pasaulis toks apvalus ir sukasi!
Musiukas ropojo pirmyn, kai staiga pajuto, jog po jo kojomis nėra jokio tvirto pagrindo. Kažkas paliko neuždengtą šulinį. Flukas pabandė plasnoti savo sparnais, tačiau, šie atsisakė jo klausyti. Tuomet jis pabandė rankomis įsikibti į kraštą, bet jos irgi nejudėjo. Musiukas užsimerkė ir pasiruošė kristi.
Staiga Musiuką už kojos sugrieba kažkieno rankos (!).

http://music1topas.puslapiai.lt/Flukas/ ... 202_11.PNG malakasosas :!: :?: :!:

13. (ligoninės palata)

- Mam, o kur Džo?
- Džo?
- Tas vabalas mane išgelbėjo.
- Bet juk jis pabėgo iš narkomanų miesto, jis nusikaltėlis. Savaime aišku, kad BUS uždarytas į kalėjimą.


http://img401.imageshack.us/img401/3433 ... kasvw2.jpg Jurgis

14. (landynė)

Flukas atsimerkė, jis sėdėjo mažame tamsiame kambarėlyje apšviestame neryškia žibalinės lempos šviesa. Jis buvo be dujokaukės, tačiau jo burna ir nosis buvo užrišta merliumi. Priešais musiuką sėdėjo kažkoks senas vabalas.
„Gal tarakonas?“ – pagalvojo Flukas, tačiau jis buvo kažkoks keistas: jis turėjo dvi kojas ir keturias rankas, bet tris iš jų buvo kažkokios nesveikos lyg ir nudžiuvę.
- Kas tu? – paklausė musiukas.
- Džo, o tu?
- Flukas. Kur aš? Ką aš čia veikiu?
- Tu Narkomanų mieste, mano bute.
Flukas apsidairė: langai užkalti, baldai sulužę, apdulkėję.
- Bet, juk čia baisu, kaip gali gyventi tokiame bute? Kodėl tu verki?
- Tu primeni mane, kai aš buvau jaunas. Man kaip ir visiems vaikams buvo įdomu pažiūrėti kas tokio yra tame mieste apgaubtame dūmų. Aš čia patekau ne su ekskursija, bet pralindau pro tvorą ir nusprendžiau vienas pasižvalgyti. Iš pradžių sukosi galva, nuo dūmų, tuomet kažkas pasiūlė tabletes, nuo gavos sukimosi. Jos man patiko ir taip aš likau čia.
- O kas tavo rankoms?
- Ne visi narkotikai yra tabletės. Jie dar būna uostomi, galbūt matei vabalus su ištinusiomis nosimis? Arba gali būti virkštu badomi į veną. Nuo dažno badymo atsitinka taip kaip man... Pailsėk, nunešiu tave į autobusų stotį ir atiduosiu auklėtojai.


http://music1topas.puslapiai.lt/Flukas/ ... 2_13_1.PNG malakasosas :!: :?: :!:
http://music1topas.puslapiai.lt/Flukas/ ... 2_13_2.PNG malakasosas :!: :?: :!:

15. (ligoninės palata)

- Džiaugiuosi, kad likai gyvas ir sveikas, Flukai.
- Taip, mam, ir aš džiaugiuosi. Tik Džo gaila.


http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... 4scui7.jpg Bermud

16. (narkomanų reabilitacijos centras, Džo stovi prie registracijos langelio)
Džo:
- Laba diena, man reikalinga pagalba, nusprendžiau pakeisti savo gyvenimą į gerają pusę.


http://i145.photobucket.com/albums/r229 ... _c2i15.jpg XLapinasX
Paskutinį kartą redagavo Jurgis 2008-01-05 23:16:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
Vartotojo avataras
Jurgis
Moderator
 
Pranešimai: 292
Užsiregistravo: 2004-10-03 11:44:02
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-05-01 16:09:01

as irgi galeciau papaisyti, jei norite :?
droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-05-08 13:35:09

as nupiesiau, bandau ideti, rodo: yra nekorektiskas :?
droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė Exuss » 2010-05-08 16:46:27

Kas nekorektiškas? Kur rodo?
Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-05-08 17:30:07

tipo piesinys nekorektiskas :? cia sioje svetaineje: www.ipix.lt
droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė Exuss » 2010-05-09 10:27:40

Na, kažką vadinasi ne taip padarei, kad neleidžia įkelti.
Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-05-09 10:28:14

o pro imashack nemoku :? ka daryt? :(
droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-06-12 18:45:39

droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė Exuss » 2010-06-13 01:57:56

Na, čia daugiau pavadinimas, nei pats Flukas, bet į bendrą kolekciją sueis :)
Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-06-13 10:24:14

turiu nupieses ir komikso puslapi :D rytoj tureciau ideti :)
droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė droid » 2010-06-21 22:05:46

sorry uz velavima. stai puslapis: http://img72.imageshack.us/img72/3245/roko.jpg geraj viskas? Paveikslėlis
droid
 
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2010-04-24 17:49:55
Miestas: komiksai

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė Nyuland » 2010-10-10 23:35:20

Man, labai patiko Bermud darbas, labai mielas...labai iš širdies :3
Vartotojo avataras
Nyuland
 
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: 2010-10-08 14:42:34

Re: Musiuko nuotykiai 2 scenarijus/puslapiai

Standartinė Exuss » 2013-01-16 19:29:17

Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius


Grįžti į Projektas- FLUKAS

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron