Musiuko nuotykiai 3

Flukas, Die Flukas, The Flukas, Flukovic...

Moderatoriai: PauZak, Jurgis, Komiksų mafija

Musiuko nuotykiai 3

Standartinė NePo » 2013-01-17 13:19:31

Kadangi pirma ir antra Fluko dalys buvo sėkmingai baigtos,
tai jūsų dėmesiui siūlau trečiąją,
tiesa, prieš tai ją reiktų suskirstyti į puslapius.
----------------------------------------------------------------

Klasė.
Auklėtoja:
- Vaikai, nepamirškite kita savaite yra profesijos pasirinkimo savaitė, tikiuosi visi pakviesite savo tėvelius pristatyti savo profesiją.

Kambarys. Musinas žiūri televizorių. Į Bėga Flukas ir šaukia:
- Tėti, tėti, pas mus kitą savaitę profesijos dienos, ar galėsi ateiti papasakoti apie savo darbą?
- Sūnau, juk žinai, kad aš dirbu mokslininku. Klasėje aš nieko įdomaus nepapasakosiu, geriau aš visą klasę pakviesiu į ekskursiją po įmonę, kurioje aš dirbu. Tuoj pat paskambinsiu auklėtojai ir susitarsiu.

Laboratorija. Musinas apsivilkęs baltą chalatą ir baltą kepurę:
- Sveiki vaikai, džiaugiuosi, kad visa klasė susirinko susipažinti su mano profesija. Aš esu mokslininkas ir šiandien jums papasakosiu apie nanotechnologijas. Žodis nanotechnologijos sudarytos iš dviejų žodžių nano ir technologijos. Nano nusako objekto dydį. Nano yra labai labai mažas objektas. Pavyzdžiui, Flukai, tavo ūgis yra vienas metras.
Mokslininkas iš chalato kišenės išsitraukė liniuotę ir pridėjo prie savo rankos:
- Mano ranka yra vienas decimetras.
Pridėjo liniuotę prie mažiausio piršto:
- O mažylis pirštas yra vienas centimetras.
Mokslininkas iš kišenės išsitraukė vinuką:
- Vinuko galvutės storis yra vienas milimetras. Visi šie daiktai yra lengvai matomi paprasta akimi. Dabar pakalbėsime apie mažesnius dalykus. Prieikite po vieną prie mikroskopų. Pirmajame pamatysite plauką. Plauko storis yra 100 mikrometrų. Antrajame truputi kraujo. Raudonasis kraujo kūnelis tik 10 mikrometrų dydžio.
Vaikai po vieną rikiuojasi prie dviejų mikroskopų.
- Nano dalelės yra dar mažesnės ir jas pamatyti reikalingi specialūs mikroskopai – atominiai mikroskopai. Tikiuosi jau supratote, jog dirbame su labai mažomis dalelėmis. O technologijos reiškia konstravimą, visai kaip, kad jūs dėliojate kaladėles, kai žaidžiate. Dabar leiskimės į ekskursija po įmonę.
Vaikai seka paskui Musiną į koridorių. Musinas kiek paėjęs sustoja ir mosteli ranka į stiklinę pertvarą.
- Kadangi nanotechnologijos tokios mažos, tai reikia dirbti labai steriliomis sąlygomis, nes kiekviena dulkelė atrodo kaip milžiniškas kalnas.
Už stiklo vabalai apsirengę baltais chalatais, baltomis kepurėmis ir veido kaukėmis kažką tyrinėja po mikroskopais ir žymisi kompiuteryje.
- Aš tiek daug prikalbėjau, kad jums jau turėjo kilti klausimas kam reikalingos nanotechnologijos? Šis stiklas yra padengtas nanodanga. Iš mūsų pusės jis visiškai skaidrus, o iš laboratorijos pusės atrodo juodas kaip siena. Jūs galite stebėti mokslininkų darbą, o jie nėra trukdomi jūsų žvilgsnių. Be to šis stiklas yra nedūžtantis. Eime toliau.
Sekančioje patalpoje už stiklo trys bitės denginasi ant dirbtinio smėlio.
- Čia mes atliekame bandymus su nauju nanotechnologijomis pagamintu kremu nuo saulės. Nanodalelės apsaugo odą nuo kenksmingo saulės spindulių poveikio. Eime toliau.
Trečioje patalpoje ramiai stovi grambuolis apsirengęs juodu kostiumu ir juoda skrybėle ant galvos. Staiga iš viršaus ant jo nukrenta didžiulė porcija vandens.
„Turėjo peršlapti iki paskutinio siūlo,“ - pagalvojo Flukas.
Grambuolis nusiėmė švarką ir paaiškėjo, jog jis visiškai sausas.
- Čia yra kuriama nauja medžiaga neperšlampamiems drabužiams. Kai mes baigsim savo darbus, skėtis taps praeities dalyku. Eikime toliau.
Ketvirtoje patalpoje ant sienos du žiogai paišė graffiti.
- Grafitis jėga! – sušuko vaikai.
- Deja, čia ne tai ką jūs manote. – pasakė Musinas. – Mes norime sukurti tokius dažus, ant kurių užpaišius grafitį, jį galėtų nuplauti paprastas lietus. Eikime toliau.
Staiga jų kelią užtvėrė stambus elniaragis:
- Toliau eiti negalima.
Musinas metė piktą žvilgsnį į vabalą užtvėrusį kelią ekskursijai ir tarė:
- Ką gi vaikai, toliau eiti negalima, eime į mūsų kompiuterių laboratoriją.
Visą ekskursija apsisuko ir patraukė atgal, elniaragis lėtai nužingsniavo paskui. Priėjus koridorių susikirtimą ekskursija pasuko į dešinę pusę, Flukas atsisukęs pamatė, jog elniaragis pasuko į kairę.
„Įdomu, ką tu slepi,“ pagalvojo Flukas ir nėrė atgal į koridorių iš kurio tik ką buvo išvyta ekskursija. Nubėgęs iki koridoriaus galo jis pamatė tik dvejas duris.
Staiga vienos durys atsidarė ir pro jas išėjo mokslininkas taip įsigilinęs į savo ataskaitą, kad nepastebėjo musiuko. Flukas nėrė mokslininkui tarp kojų ir įbėgo į laboratoriją. Laboratorijoje tarp daugybės prietaisų musiukas iš karto atkreipė dėmesį į tą kuris skleidė tylų burzgimą. Prietaisas buvo dydžio su lyg pianinų, ant jo mirksėjo kažkokios žalios, raudonos ir oranžinės lemputės. Į vieną jo galą atėjo kažkokie tris vamzdžiai, o iš kito išėjo vienas tiesiai į pastatyta bačką. Flukas pasistatė kėdę ir užlipo ant jos, kad pamatytų kas yra viduje. Iš vamzdžio į bačką riedėjo įvairių spalvų rutuliukai.
„Saldainiai,“ - pagalvojo musiukas. – „Neveltui godus dėdė nenorėjo čia įleisti vaikų“.
Flukas pasisėmė visą saują saldainių, susipylė sau į burną ir ėmė juos kramtyti.
„Kažkoks keistas skonis, “ – pagalvojo musiukas ir staiga jam apsisuko galva. Jis virto nuo kėdės, ranka užkliudydamas kažkokią prietaiso šlangutę. Iš nutrauktos šlangutės į patalpą pradėjo veržtis raudoni dūmai. Musiuko akyse viskas aptemo.

Televizorius. Žurnalitė boružė. Fone už tvoros gamyklos pastatas:
- Šiandien buvo suimtas mokslininkas, kuris už karo ministerijos pinigus ėmė gaminti narkotikius.
Suimtas elniaragis išvedamas kareivių ir įsodinamas į džipą.

Ligoninė.
Daktaras:
- Jūs Fluko tėvai? Turiu jums gerą naujieną: 90% tikimybė, kad jūsų vaikas išgyvens. Deja, tuo geros naujienos baigiasi. Jis daugiau niekada negalės vaikščioti... Jam taip pat bus sunku kalbėti.
Fluko mama verkia. Daktaras nueina. Prie Fluko tėvo prieina Tarakonas:
- Už jaučiu dėl sūnaus. Tu juk žinai, kad aš visuomet buvau tavo geriausias draugas ir šito šiaip sau nesakyčiau. Direktorius tikrai nepalaimins manęs, bet medicinos laboratorijoje mes kuriame naują gydimo technologiją paremta nanorobotais. Ji galėtų pagydyti tavo vaiką, bet jinai yra dar neišbandyta ir jeigu kas nors atsitiks blogai, tai gali nužudyti.
- Ačiū, aš pagalvosiu.
- Deja, tu neturi laiko. Tu juk žinai, jog viešuose ligoninėse naudojamos technologijos gerokai pasenusios palyginus su tuo ką dabar galime rasti pasaulyje. Kiekviena diena praleista ligoninėje gali tik pakenkti tavo vaikui. Reikia veikti dabar arba susitaikyti.
Musinas pažiūri į savo vaiką gulinti palatoje ir nueina į tualetą. Atsisuka kraną. Iš visų jėgų spiria į šiukšlių dėžę, šiukšlių dėžė sulinksta. Trenkia kumščiu į tualeto pertvaros duris. Išsigandęs kažkoks vabalas pabėga iš tualeto. Fluko tėvas trenkia į veidrodrodį, nulupa kriauklę ir numeta per visą tualetą. Vanduo bėga ant grindų.
Musinas pasižiūri į savo šlapią veidą veidrodyje, nusivalo ir išeina iš tualeto.

Daktaro kabinetas, daktaras sėdi už stalo skaito kažkieno ligos istoriją.
Atsidaro durys įeina Musinas ir Tarakonas.
- Daktare, aš esu Fluko tėvas, - pradeda Musinas. – Aš esu mokslininkas ir manau, jog namie galėčiau užtikrinti tokias pačias sąlygas kaip ir čia ligoninėje.
- Apie paciento pasiėmimą, negali būti nei kalbos – atsako daktaras. – Dar nesibaigė gydymas.
Tarakonas ant stalo padeda deimantą. Daktaro akys blizga, bet jis nepasiduoda:
- Aš juk, esu daktaras, prižadėjau rūpintis visokeriopai pacientu.
Tarakonas padeda ant stalo antrą deimantą.
- Gerai, bet jūs turite pasirašyti, jog man jokių pretenzijų neturėsit.

Laboratorija.
Tarakonas ir Musinas junginėja aparatūrą.
- Stebėk pulsą, įjungiu.
- Pulsas normalus... Normalus... Kyla... Kyla... Išjunk! Išjunk!

Palata. Sėdi Fluko mama.
- Mama, kas atsitiko?
Fluko mama verkia.
- Tu buvai sunkiai sužeistas per nelaimingą atsitikimą, - atsako Fluko tėvas. – Mes į tavo kūną prileidome nanorobotų, kad tave pagydytu. Palatoje tu išgulėjai du mėnesius.
- Ar aš dabar tapau nanomuse?
- Ne, nanorobotai pagydę tave pasišalino.
Musinas išeina į koridorių, kur jo laukia Tarakonas:
- Kaip aš tau galėsiu atsilyginti už deimantus paliktus daktarui?
- Kiekvienas turintis vaikų žino, jog vaiko gyvybė yra neįkainojama, - atsako Tarakonas, paglosto savo vaiko galvutę ir ruošiasi nueiti, bet paskutiniu momentu apsigalvoja ištraukia pieštuką ir paduoda Fluko tėvui. – Grafitas, tu juk mokslininkas – pagamink deimantą.
Reikia idėjų? Yra idėjų.
http://co.nepo.lt
Vartotojo avataras
NePo
 
Pranešimai: 108
Užsiregistravo: 2006-10-31 16:20:56

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė Exuss » 2013-01-17 13:56:46

SUSKIRSTYTA PUSLAPIAIS (ir pabraukta tai, ko galima nepiešti/nerašyti, nes neturi didelės įtakos eigai)

Laimės kūdikis-- PUSLAPIS 1 --

Klasė.
Auklėtoja:
- Vaikai, nepamirškite kita savaite yra profesijos pasirinkimo savaitė, tikiuosi visi pakviesite savo tėvelius pristatyti savo profesiją.

Kambarys. Musinas žiūri televizorių. Į Bėga Flukas ir šaukia:
- Tėti, tėti, pas mus kitą savaitę profesijos dienos, ar galėsi ateiti papasakoti apie savo darbą?
- Sūnau, juk žinai, kad aš dirbu mokslininku. Klasėje aš nieko įdomaus nepapasakosiu, geriau aš visą klasę pakviesiu į ekskursiją po įmonę, kurioje aš dirbu. Tuoj pat paskambinsiu auklėtojai ir susitarsiu.

Enorca -- PUSLAPIS 2 --
:deal: https://lh3.googleusercontent.com/-bf33 ... liukas.jpg

Laboratorija. Musinas apsivilkęs baltą chalatą ir baltą kepurę:
- Sveiki vaikai, džiaugiuosi, kad visa klasė susirinko susipažinti su mano profesija. Aš esu mokslininkas ir šiandien jums papasakosiu apie nanotechnologijas. Žodis nanotechnologijos sudarytos iš dviejų žodžių nano ir technologijos. Nano nusako objekto dydį. Nano yra labai labai mažas objektas. Pavyzdžiui, Flukai, tavo ūgis yra vienas metras.
Mokslininkas iš chalato kišenės išsitraukė liniuotę ir pridėjo prie savo rankos:
- Mano ranka yra vienas decimetras.
Pridėjo liniuotę prie mažiausio piršto:
- O mažylis pirštas yra vienas centimetras.
Mokslininkas iš kišenės išsitraukė vinuką:
- Vinuko galvutės storis yra vienas milimetras.


Exuss-- PUSLAPIS 3 --

Mokslininkas:
- Visi šie daiktai yra lengvai matomi paprasta akimi. Dabar pakalbėsime apie mažesnius dalykus. Prieikite po vieną prie mikroskopų. Pirmajame pamatysite plauką. Plauko storis yra 100 mikrometrų. Antrajame truputi kraujo. Raudonasis kraujo kūnelis tik 10 mikrometrų dydžio.
Vaikai po vieną rikiuojasi prie dviejų mikroskopų.
- Nano dalelės yra dar mažesnės ir jas pamatyti reikalingi specialūs mikroskopai – atominiai mikroskopai. Tikiuosi jau supratote, jog dirbame su labai mažomis dalelėmis. O technologijos reiškia konstravimą, visai kaip, kad jūs dėliojate kaladėles, kai žaidžiate. Dabar leiskimės į ekskursija po įmonę.

-- PUSLAPIS 4 --

Vaikai seka paskui Musiną į koridorių. Musinas kiek paėjęs sustoja ir mosteli ranka į stiklinę pertvarą.
- Kadangi nanotechnologijos tokios mažos, tai reikia dirbti labai steriliomis sąlygomis, nes kiekviena dulkelė atrodo kaip milžiniškas kalnas.
Už stiklo vabalai apsirengę baltais chalatais, baltomis kepurėmis ir veido kaukėmis kažką tyrinėja po mikroskopais ir žymisi kompiuteryje.
- Aš tiek daug prikalbėjau, kad jums jau turėjo kilti klausimas kam reikalingos nanotechnologijos? Šis stiklas yra padengtas nanodanga. Iš mūsų pusės jis visiškai skaidrus, o iš laboratorijos pusės atrodo juodas kaip siena. Jūs galite stebėti mokslininkų darbą, o jie nėra trukdomi jūsų žvilgsnių. Be to šis stiklas yra nedūžtantis. Eime toliau.
Sekančioje patalpoje už stiklo trys bitės deginasi ant dirbtinio smėlio.
- Čia mes atliekame bandymus su nauju nanotechnologijomis pagamintu kremu nuo saulės. Nanodalelės apsaugo odą nuo kenksmingo saulės spindulių poveikio. Eime toliau.

-- PUSLAPIS 5 --

Trečioje patalpoje ramiai stovi grambuolys apsirengęs juodu kostiumu ir juoda skrybėle ant galvos. Staiga iš viršaus ant jo nukrenta didžiulė porcija vandens.
„Turėjo peršlapti iki paskutinio siūlo,“ - pagalvojo Flukas.
Grambuolys nusiėmė švarką ir paaiškėjo, jog jis visiškai sausas.
- Čia yra kuriama nauja medžiaga neperšlampamiems drabužiams. Kai mes baigsim savo darbus, skėtis taps praeities dalyku. Eikime toliau.
Ketvirtoje patalpoje ant sienos du žiogai paišė graffiti.
- Grafitis jėga! – sušuko vaikai.
- Deja, čia ne tai ką jūs manote. – pasakė Musinas. – Mes norime sukurti tokius dažus, ant kurių užpaišius grafitį, jį galėtų nuplauti paprastas lietus. Eikime toliau.
Staiga jų kelią užtvėrė stambus elniaragis:
- Toliau eiti negalima.

-- PUSLAPIS 6 --

Musinas metė piktą žvilgsnį į vabalą užtvėrusį kelią ekskursijai ir tarė:
- Ką gi vaikai, toliau eiti negalima, eikime į mūsų kompiuterių laboratoriją.
Visą ekskursija apsisuko ir patraukė atgal, elniaragis lėtai nužingsniavo paskui. Priėjus koridorių susikirtimą ekskursija pasuko į dešinę pusę, Flukas atsisukęs pamatė, jog elniaragis pasuko į kairę.
„Įdomu, ką tu slepi,“ pagalvojo Flukas ir nėrė atgal į koridorių iš kurio tik ką buvo išvyta ekskursija. Nubėgęs iki koridoriaus galo jis pamatė tik dvejas duris.

Edmis-- PUSLAPIS 7 --

Staiga vienos durys atsidarė ir pro jas išėjo mokslininkas taip įsigilinęs į savo ataskaitą, kad nepastebėjo musiuko. Flukas nėrė mokslininkui tarp kojų ir įbėgo į laboratoriją. Laboratorijoje tarp daugybės prietaisų musiukas iš karto atkreipė dėmesį į tą kuris skleidė tylų burzgimą. Prietaisas buvo dydžio su lyg pianinų, ant jo mirksėjo kažkokios žalios, raudonos ir oranžinės lemputės. Į vieną jo galą atėjo kažkokie tris vamzdžiai, o iš kito išėjo vienas tiesiai į pastatyta bačką. Flukas pasistatė kėdę ir užlipo ant jos, kad pamatytų kas yra viduje. Iš vamzdžio į bačką riedėjo įvairių spalvų rutuliukai.
„Saldainiai,“ - pagalvojo musiukas. – „Ne veltui godus dėdė nenorėjo čia įleisti vaikų“.
Flukas pasisėmė visą saują saldainių, susipylė sau į burną ir ėmė juos kramtyti.

liudsas-- PUSLAPIS 8 --

„Kažkoks keistas skonis, “ – pagalvojo musiukas ir staiga jam apsisuko galva. Jis virto nuo kėdės, ranka užkliudydamas kažkokią prietaiso šlangutę. Iš nutrauktos šlangutės į patalpą pradėjo veržtis raudoni dūmai. Musiuko akyse viskas aptemo.

-- PUSLAPIS 9 --

Televizorius. Žurnalistė boružė. Fone už tvoros gamyklos pastatas:
- Šiandien buvo suimtas mokslininkas, kuris už karo ministerijos pinigus ėmė gaminti narkotikus.
Suimtas elniaragis išvedamas kareivių ir įsodinamas į džipą.

Ligoninė.
Daktaras:
- Jūs Fluko tėvai? Turiu jums gerą naujieną: 90% tikimybė, kad jūsų vaikas išgyvens. Deja, tuo geros naujienos baigiasi. Jis daugiau niekada negalės vaikščioti... Jam taip pat bus sunku kalbėti.
Fluko mama verkia. Daktaras nueina. Prie Fluko tėvo prieina Tarakonas:
- Už jaučiu dėl sūnaus.

jrs0ul -- PUSLAPIS 10 --
:deal: https://lh4.googleusercontent.com/-Dulo ... kas10A.jpg
:deal: https://lh4.googleusercontent.com/-ZfKU ... kas10B.jpg

Tarakonas:
- Tu juk žinai, kad aš visuomet buvau tavo geriausias draugas ir šito šiaip sau nesakyčiau. Direktorius tikrai nepalaimins manęs, bet medicinos laboratorijoje mes kuriame naują gydimo technologiją paremta nanorobotais. Ji galėtų pagydyti tavo vaiką, bet jinai yra dar neišbandyta ir jeigu kas nors atsitiks blogai, tai gali nužudyti.
- Ačiū, aš pagalvosiu.
- Deja, tu neturi laiko. Tu juk žinai, jog viešuose ligoninėse naudojamos technologijos gerokai pasenusios palyginus su tuo ką dabar galime rasti pasaulyje. Kiekviena diena praleista ligoninėje gali tik pakenkti tavo vaikui. Reikia veikti dabar arba susitaikyti.
Musinas pažiūri į savo vaiką gulinti palatoje ir nueina į tualetą. Atsisuka kraną. Iš visų jėgų spiria į šiukšlių dėžę, šiukšlių dėžė sulinksta. Trenkia kumščiu į tualeto pertvaros duris. Išsigandęs kažkoks vabalas pabėga iš tualeto. Fluko tėvas trenkia į veidrodį, nulupa kriauklę ir numeta per visą tualetą. Vanduo bėga ant grindų.
Musinas pasižiūri į savo šlapią veidą veidrodyje, nusivalo ir išeina iš tualeto.


-- PUSLAPIS 11 --

Daktaro kabinetas, daktaras sėdi už stalo skaito kažkieno ligos istoriją.
Atsidaro durys įeina Musinas ir Tarakonas.
- Daktare, aš esu Fluko tėvas, - pradeda Musinas. – Aš esu mokslininkas ir manau, jog namie galėčiau užtikrinti tokias pačias sąlygas kaip ir čia ligoninėje.
- Apie paciento pasiėmimą, negali būti nei kalbos – atsako daktaras. – Dar nesibaigė gydymas.
Tarakonas ant stalo padeda deimantą. Daktaro akys blizga, bet jis nepasiduoda:
- Aš juk, esu daktaras, prižadėjau rūpintis visokeriopai pacientu.
Tarakonas padeda ant stalo antrą deimantą.
- Gerai, bet jūs turite pasirašyti, jog man jokių pretenzijų neturėsit.

-- PUSLAPIS 12 --

Laboratorija.
Tarakonas ir Musinas junginėja aparatūrą.
- Stebėk pulsą, įjungiu.
- Pulsas normalus... Normalus... Kyla... Kyla... Išjunk! Išjunk!

Palata.
Sėdi Fluko mama.
- Mama, kas atsitiko?
Fluko mama verkia.
- Tu buvai sunkiai sužeistas per nelaimingą atsitikimą, - atsako Fluko tėvas. – Mes į tavo kūną prileidome nanorobotų, kad tave pagydytu. Palatoje tu išgulėjai du mėnesius.
- Ar aš dabar tapau nanomuse?
- Ne, nanorobotai pagydę tave pasišalino.

HeSoyaM8-- PUSLAPIS 13 --

Musinas išeina į koridorių, kur jo laukia Tarakonas:
- Kaip aš tau galėsiu atsilyginti už deimantus paliktus daktarui?
- Kiekvienas turintis vaikų žino, jog vaiko gyvybė yra neįkainojama, - atsako Tarakonas, paglosto savo vaiko galvutę ir ruošiasi nueiti, bet paskutiniu momentu apsigalvoja ištraukia pieštuką ir paduoda Fluko tėvui. – Grafitas, tu juk mokslininkas – pagamink deimantą.
Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė jrs0ul » 2013-01-19 14:21:59

Jeigu niekas nėra prieš, imu 10-ą
Vartotojo avataras
jrs0ul
 
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 2007-10-23 16:55:40

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė ENORCA » 2013-01-19 16:50:26

Aaa.... Ką aš darau, grįžau į šitą forumą.
Negerosios, sirenos, jūs :durnius:

random.org man sako imti 2 psl. Tai jį ir imu. :D
Griaučiau ateitų pavasaris ir galėčiau balkone augintis pupas.
Vartotojo avataras
ENORCA
 
Pranešimai: 366
Užsiregistravo: 2005-05-17 15:45:53
Miestas: Drakonu sala

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė Laimės Kūdikis » 2013-01-19 19:06:37

Laba diena :)
Jei priimsit naujokę į kompaniją - norėčiau 1 psl. :)
Laimės Kūdikis
 

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė ENORCA » 2013-01-19 19:17:36

Griaučiau ateitų pavasaris ir galėčiau balkone augintis pupas.
Vartotojo avataras
ENORCA
 
Pranešimai: 366
Užsiregistravo: 2005-05-17 15:45:53
Miestas: Drakonu sala

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė jrs0ul » 2013-01-19 22:39:24

ENORCA rašė:Nu va nupiešiau :)

Wow, tai bent greitis! :hm:
Pasipaišiau kocepciją, reiks rytoj turbūt nupaišyti for real.
Vartotojo avataras
jrs0ul
 
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 2007-10-23 16:55:40

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė Edmis » 2013-01-20 01:32:24

imu 7-ą
Edmis
 
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 2012-01-15 23:13:10

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė liudsas » 2013-01-20 12:23:53

Jei galima paimsiu 8-ą :?
liudsas
 
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: 2009-01-03 18:51:37
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė Exuss » 2013-01-21 14:48:55

Aš rezervuoju 3-čią psl.
Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė jrs0ul » 2013-01-21 23:07:40

Kaip ir viskas, nupaišiau du puslapius.
10A:
https://lh4.googleusercontent.com/-Dulo ... kas10A.jpg
10B:
https://lh4.googleusercontent.com/-ZfKU ... kas10B.jpg
Pačių puslapių nenumeravau.
Vartotojo avataras
jrs0ul
 
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: 2007-10-23 16:55:40

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė HeSoyaM8 » 2013-02-13 22:48:49

Hei,
Kaip supratau, kad stilistika bent spalvose būtų panaši tai be spalvų varome.
O kaip dėl pilkų atspalvių t.y.nespalvotai ? :>
na ka pradedu gyventi realiai xDD
Vartotojo avataras
HeSoyaM8
 
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2007-12-26 17:53:15
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė HeSoyaM8 » 2013-02-13 22:51:01

Turiu omenyje ar galima nespalvotai, o ne tik juoda - balta ?
na ka pradedu gyventi realiai xDD
Vartotojo avataras
HeSoyaM8
 
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2007-12-26 17:53:15
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė Exuss » 2013-02-13 23:54:25

Galima, gali ir iš nuotraukų daryt, jeigu tik sugalvosi kaip. Toks ir projekto tikslas, kad kiekvienas savaip, savo stiliumi tos pačios istorijos puslapius piešia.
Vartotojo avataras
Exuss
Šeimos narys
 
Pranešimai: 2015
Užsiregistravo: 2004-06-30 20:11:03
Miestas: Vilnius

Re: Musiuko nuotykiai 3

Standartinė Laimės Kūdikis » 2013-02-22 17:50:46

Mano puslapis. :) Spalvotas, bet jei ką - nespalvotą iš spalvoto visada galima padaryt.
https://lh5.googleusercontent.com/-Yafm ... ikis_s.jpg
Laimės Kūdikis
 

Kitas

Grįžti į Projektas- FLUKAS

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron